Skip to main content

Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ZİYARETÇİ ve MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

İş bu form, 24/3/2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Ziyaretçinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

TWODOVES DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir.

A) ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ

1) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir;

• Kimlik Bilgileri: Ad, soyad;

• İletişim Bilgileri: Telefon no, e-posta adresi, adres;

• İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.

2) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

• Kullanıcılar tarafından yöneltilen talep ve önerilerin değerlendirmesi, cevap verilebilmesi,

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Şirketimiz İnternet Sitesinin ve siz ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla

3) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.2. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

4) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

• Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

B) MÜŞTERİLERİMİZ

1) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

İnternet Sitemize üye olup da alışveriş yapmayan kişilerin yalnızca; Ad Soyadı, e-posta adresi, şifreleri, IP adresi, log kayıtları, internet giriş çıkış bilgileri, çerez kayıtları işlenmektedir.

İnternet sitemizden ürün satın almanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

• Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, TCKN

• İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası

• İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: Şifreler, IP adresi, log kayıtları, internet giriş çıkış bilgileri, çerez kayıtları

• Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş Bilgisi, talep bilgisi, fatura bilgileri, ödeme şekli, alışverişin kredi kartı ile yapılması halinde kredi kartı bilgileri (Şirketimiz tarafından kaydedilmemekte olup anlaşmalı ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

2) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Hukuki uyuşmazlıklarda dava ve cevap hakkının kullanılması amacıyla,
 • Şirketimiz İnternet Sitesinin ve siz üye veya müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla,
 • Alışveriş yapılması halinde sözleşme kurulması, ödeme alınması, fatura düzenlenebilmesi, ürünlerin teslim edilebilmesi amacıyla,
 • Şirketimizle iletişime geçmeniz halinde talebinizin çözülmesi, memnuniyetinizin sağlanması amacıyla,
 • Şirketimiz İnternet Sitesine üye iseniz, yükümlülüklerimizi yerine getirmek, üyelik bilgilerinizi kullanarak hesabınız üzerinden hızlı alışveriş yapmanızı sağlamak amacıyla,
 • Elektronik ticari ileti almak hakkında açık rızanızı vermeniz halinde tarafınıza reklam ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla.

3) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.2. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

4) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden; internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanın alınması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

1) HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nın 11. Maddesi hükümleri uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile; www.mosheaelyon.co adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak; formun imzalı bir örneğini Asmalımescit Mh. Yemenici Abdüllatif Sk. Pera Apt No:7/3 – 2. Kat- Beyoğlu İSTANBUL adresine bizzat elden teslim ederek ya da noter kanalıyla göndererek ya da formun güvenli elektronik imzalı bir örneğini www.mosheaelyon.co adresine göndererek iletebilirsiniz.

2) DEĞİŞİKLİKLER

TWODOVES DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.